• 773-603-6234
  • 1323 Garfield Road, Peoria, Illinois, 61602
EDUCATION
เพิ่มทักษะการฟังเพื่อพิชิตคะแนน ielts

เพิ่มทักษะการฟังเพื่อพิชิตคะแนน ielts

การสอบวัดผลความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในการสอบ ielts เป็นอีกหนึ่งสนามสอบที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและมีการเตรียมตัวในการสอบเพื่อให้ได้ผลคะแนนออกมาดีที่สุดเพราะมีผลต่อการยื่นสมัครเรียนต่อในสถานศึกษาในต่างประเทศและมีผลต่อการยื่นสมัครงาน

IELTS กับการสอบทั้ง 4  Partการพูด การอ่าน การเขียน การฟัง

การสอบ IELTS แต่ละ Part ไม่ว่าจะเป็นการพูด การอ่าน การเขียน การฟัง ล้วนแล้วแต่ต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญในการทำข้อสอบเพราะเป้าหมายที่ต้องการคือการมีคะแนนออกมาที่ดี สำหรับใครที่เคยทำคะแนนในส่วนของPartการฟังออกมาได้ไม่ดี ทางเราขอแนะนำให้เพิ่มชั่วโมงในการทบทวนด้านการฟังเป็นพิเศษ

ความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของแต่ละท่านจะมีความพิเศษในแต่ละทักษะไม่เหมือนกันเพราะในแต่ละคนมีความถนัดต่างกัน สำหรับใครที่รู้ว่าทำคะแนนออกด้านการฟังออกมาไม่ดี ทางเรามีคำแนะนำและเทคนิคในการฝึกฝนให้สามารถพิชิตคะแนน IELTS ในส่วนนี้ได้ด้วยตนเอง สำหรับการฝึกทักษะทางด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถทำคะแนนออกมาได้เป็นที่น่าพอใจ

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ IELTS TEST

เบื้องต้นเราควรค้นหาข้อสอบภาษาอังกฤษเกี่ยวกับด้านการฟังเพื่อใช้ฝึกฝน เมื่อเราฟังบ่อยๆจะสามารถทำให้เราเข้าใจในรูปประโยค การฝึกจับใจความก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญ

การฝึกจับใจความในสิ่งที่เราฟังจะสามารถทำให้เราทำข้อสอบได้รวดเร็วทันเวลาที่กำหนดแต่ในปัจจุบันนี้ เราสามารถค้นหาข้อมูลตัวอย่างของข้อสอบเกี่ยวกับด้านการฟังได้จากทาง youtube นอกจากนี้ยังมีข้อสอบเก่าหรือแนวทางข้อสอบในการสอบการฟังที่เคยออกในสนามสอบ ieltsโดยเฉพาะ

การทำข้อสอบเก่าจะทำให้เราทราบถึงแนวทางของข้อสอบที่เราจะต้องเชิญในการสอบielts อีกหนึ่งสิ่งที่จะสามารถทำให้ทำข้อสอบการฟังออกมาได้ดีนั่นคือการหมั่นท่องศัพท์

โดยหาศัพท์ใหม่ๆได้จากการอ่านในนิตยสารและหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ โดยส่วนใหญ่จะมีศัพท์ใหม่ๆเป็นคำที่มักจะใช้บ่อยเมื่อเข้าใจศัพท์จำนวนมากจะสามารถช่วยให้เราแปลประโยคนั้นออกมาได้อย่างรวดเร็ว หากมีคำศัพท์ที่เราไม่เข้าใจเมื่อฟังในระหว่างสอบอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจในรูปประโยคนั้นว่าต้องการถามอะไรเรา การท่องศัพท์อยู่เป็นประจำจะช่วยในเรื่องการทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี

ศูนย์สอบ IELTS IDP https://www.ielts.idp.co.th/

สำหรับการท่องศัพท์เยอะเป็นประจำไม่ได้ช่วยในการทำข้อสอบด้านการฟังเพียงอย่างเดียวยังสามารถ ช่วยทำให้เรามีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นส่งผลทำให้เราสามารถแปลความหมายของประโยค และเข้าใจถึงเนื้อเรื่องของข้อสอบ  ช่วยให้เราแปลภาษาอังกฤษในPart การสอบต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้น