• 773-603-6234
  • 1323 Garfield Road, Peoria, Illinois, 61602

การใช้วิทยาศาสตร์บำบัดสุขภาพจิต

เมื่อมีปัญหาสุขภาพจิตก็ต้องมีการบำบัดแนวทางในการบำบัดสุขภาพจิตมีหลากหลาย ในยุคที่มีการศึกษาเรื่องสุขภาพจิตอย่างแพร่หลาย การใช้การใช้วิทยาศาสตร์บำบัดสุขภาพจิต เป็นแนวทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมและให้ผลลัพธ์ที่ดี แนวทางแรกที่เราพบได้มากขึ้นในปัจจุบันคือการใช้ดนตรีบำบัด  […]

วิทยาศาสตร์สำคัญกับชีวิตยุคนี้อย่างไร

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน วิทยาศาสตร์ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อโลกปัจจุบันและอนาคตอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้ที่วิทยาศาสตร์ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ทุกคน ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต การงานอาชีพ […]

ทำไมความเครียดถึงส่งผลต่อสุขภาพ

ความเครียดเป็นสิ่งหนึ่งที่คนทุกช่วงวัยจะต้องเจอ  เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก อยู่ที่ว่าแต่ละคนนั้นจะสามารถจัดการกับความเครียดได้ในระดับใดหากจัดการความเครียดได้ดี ก็จะได้รับผลกระทบจากความเครียดน้อยกว่าคนที่ไม่สามารถควบคุมความเครียดได้ เรามารู้จักกับความเครียดให้มากขึ้น […]