Category Archives: education

เพิ่มทักษะการฟังเพื่อพิชิตคะแนน ielts

IELTS

 

การสอบวัดผลความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในการสอบ ielts เป็นอีกหนึ่งสนามสอบที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและมีการเตรียมตัวในการสอบเพื่อให้ได้ผลคะแนนออกมาดีที่สุดเพราะมีผลต่อการยื่นสมัครเรียนต่อในสถานศึกษาในต่างประเทศและมีผลต่อการยื่นสมัครงาน

IELTS กับการสอบทั้ง 4  Partการพูด การอ่าน การเขียน การฟัง

การสอบ IELTS แต่ละ Part ไม่ว่าจะเป็นการพูด การอ่าน การเขียน การฟัง ล้วนแล้วแต่ต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญในการทำข้อสอบเพราะเป้าหมายที่ต้องการคือการมีคะแนนออกมาที่ดี สำหรับใครที่เคยทำคะแนนในส่วนของPartการฟังออกมาได้ไม่ดี ทางเราขอแนะนำให้เพิ่มชั่วโมงในการทบทวนด้านการฟังเป็นพิเศษ

ความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของแต่ละท่านจะมีความพิเศษในแต่ละทักษะไม่เหมือนกันเพราะในแต่ละคนมีความถนัดต่างกัน สำหรับใครที่รู้ว่าทำคะแนนออกด้านการฟังออกมาไม่ดี ทางเรามีคำแนะนำและเทคนิคในการฝึกฝนให้สามารถพิชิตคะแนน IELTS ในส่วนนี้ได้ด้วยตนเอง สำหรับการฝึกทักษะทางด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถทำคะแนนออกมาได้เป็นที่น่าพอใจ

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ IELTS TEST

เบื้องต้นเราควรค้นหาข้อสอบภาษาอังกฤษเกี่ยวกับด้านการฟังเพื่อใช้ฝึกฝน เมื่อเราฟังบ่อยๆจะสามารถทำให้เราเข้าใจในรูปประโยค การฝึกจับใจความก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญ

การฝึกจับใจความในสิ่งที่เราฟังจะสามารถทำให้เราทำข้อสอบได้รวดเร็วทันเวลาที่กำหนดแต่ในปัจจุบันนี้ เราสามารถค้นหาข้อมูลตัวอย่างของข้อสอบเกี่ยวกับด้านการฟังได้จากทาง youtube นอกจากนี้ยังมีข้อสอบเก่าหรือแนวทางข้อสอบในการสอบการฟังที่เคยออกในสนามสอบ ieltsโดยเฉพาะ

การทำข้อสอบเก่าจะทำให้เราทราบถึงแนวทางของข้อสอบที่เราจะต้องเชิญในการสอบielts อีกหนึ่งสิ่งที่จะสามารถทำให้ทำข้อสอบการฟังออกมาได้ดีนั่นคือการหมั่นท่องศัพท์

โดยหาศัพท์ใหม่ๆได้จากการอ่านในนิตยสารและหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ โดยส่วนใหญ่จะมีศัพท์ใหม่ๆเป็นคำที่มักจะใช้บ่อยเมื่อเข้าใจศัพท์จำนวนมากจะสามารถช่วยให้เราแปลประโยคนั้นออกมาได้อย่างรวดเร็ว หากมีคำศัพท์ที่เราไม่เข้าใจเมื่อฟังในระหว่างสอบอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจในรูปประโยคนั้นว่าต้องการถามอะไรเรา การท่องศัพท์อยู่เป็นประจำจะช่วยในเรื่องการทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี

ศูนย์สอบ IELTS IDP https://www.ielts.idp.co.th/

สำหรับการท่องศัพท์เยอะเป็นประจำไม่ได้ช่วยในการทำข้อสอบด้านการฟังเพียงอย่างเดียวยังสามารถ ช่วยทำให้เรามีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นส่งผลทำให้เราสามารถแปลความหมายของประโยค และเข้าใจถึงเนื้อเรื่องของข้อสอบ  ช่วยให้เราแปลภาษาอังกฤษในPart การสอบต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

สอบ IELTS ดีอย่างไร ทำไมต้องสอบ IELTS

สำหรับคนที่ต้องการทำงานในต่างประเทศหรือเรียนต่อต่างประเทศ จะพบว่าสถาบันและองค์กรหลายแห่ง เลือกใช้ผลสอบIELTSการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด การสอบIELTS นั้น ผู้สอบ ต้องได้เข้าทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ  ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเฉพาะการพูดที่เป็นการพูดแบบตัวต่อตัวเพื่อประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณ การทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ เพื่อประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัครที่ต้องการศึกษาหรือทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสาร การสอบIELTS นี้ถูกใช้ในการขอวีซ่าสหราชอาณาจักรและการตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งการขอวีอนุญาตเข้าประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์และแคนาดา

IELTS

ผู้Educationที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูง ผู้ที่ต้องการเรียนหรือฝึกงานในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหลายแห่งกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้มีการสอบ IELTS เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน  อีกทั้ง IELTS มีระบบการสอบการวัดผลภาษาอังกฤษที่ดี ผู้สอบทุกคนจะได้เข้าสอบตามมาตรฐานกลาง ยากง่ายเท่ากัน การทดสอบประกอบด้วยคำถามที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาหรือที่ทำงาน ในด้านการสะกดไวยากรณ์และการเลือกคำต่างๆ IELTSครอบคลุมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในสหรัฐฯ สหราชอาณาจักรหรือประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ IELTS ช่วยให้คุณฝึกฝนทักษะการฟังของคุณกับสำเนียงภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันได้ 

สถาบันสอบจะกำหนดเกณฑ์ ที่สอดคล้องกับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามผลการทดสอบจริง และเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเพื่อยกรดับการศึกษา  การสอบ IELTS  นั้น สามารถเลือกสอบได้จากทุกที่ เลือกวันที่และสถานที่ที่สะดวกได้กว่า 140 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบัน ยังมีการสอบผ่านระบบออนไลน์ สามารถจองคิวสอบได้ ชำระเงินทางออนไลน์ได้ โดยผลการทดสอบสำหรับคะแนนเหล่านี้มีให้บริการทางออนไลน์ภายใน 13 วันนับจากวันสอบ 

เรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สนุก รับรอง ผล IELTS ออกมาต้องร้อง ว้าววว !!!!

เมื่อพูดถึงภาษาอังกฤษสำหรับบางคนนั้นถือเป็นไม้เบื่อไม้เมาเลยทีเดียว เพรารู้สึกว่ายาก ไม่ชอบ และ คิดว่าไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์  การคิดแบบนี้เป็นการปิดกั้นตัวเองออกจากสังคมที่กว้างขึ้น และยิ่งวันหนึ่งหากคุณได้รับโจทย์ที่ท้าทายว่าต้องสอบให้ได้คะแนน IELTS ในระดับที่ดี อาจจะเพื่อการไปศึกษาต่อหรือเข้า     คอร์สฝึกอบรม รวมทั้งเพื่อความก้าวหน้าของการทำงาน

ถึงเวลานั้น คงเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าถูกบีบบังคับแน่นอน จึงควรกลับมาที่การปรับ Mind set ให้ตัวเองรู้สึกสนุกไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้สนุก  เพราะแม้ว่าคุณจะเข้าคอร์สติวเพื่อสอบ IELTS ที่แพงและรับรองผลว่าดีที่สุด คุณก็ยังจะขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ  ดังนั้นมาปรับ Mind set ให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุกกันเถอะ ลองเอาวิธีเหล่านี้ไปใช้ดูนะ

  1. อ่านข้อความภาษาอังกฤษในเรื่องที่สนใจ เช่น คนชอบนักร้องต่างชาติ มันก็ลำบากอยู่นะที่จะรอให้ใครๆมาทำการแปลข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักร้องคนนั้นให้คุณอ่านเป็นภาษาไทย สู้เราพยายามอ่านข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษก็น่าจะดีกว่าทำให้เราสามารถติดตามเขาได้ใกล้ชิดขึ้น  หรือ ใครชอบ การ์ตูน กีฬา ดนตรี ข่าวซุบซิบดาราฝรั่ง หรือมุมขำๆในหนังสือพิมพ์ คุณก็ตามอ่านสิ่งเหล่านั้นรับรองเลยว่าคุณจะรู้สึกดีกับการอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น
  2. ฟังวิทยุให้ชินภาษาอังกฤษให้ชิน ทั้งการรายงานข่าว การฟังเพลง แรกๆอาจชัดใจกับการที่เราไม่รู้ความหมายและยิ่งไม่มีภาพประกอบวิ่งที่ให้เดาความหมายยาก แต่ผ่านไปสักพักจะดีขึ้นเมื่อคุณค้นเคยสำเนียงของผู้ประกาศ และนี่เป็นการฝึกหูในชินกับภาษาในหลายๆรูปแบบอีกวิธีหนึ่งด้วย
  3. แปะกระดาษโน้ตบนสิ่งของต่างๆ ที่เราใช้เป็นภาษาอังกฤษ ช่วยทำให้ชีวิตได้คุ้นเคยกับคำเหล่านี้มากขึ้น และเป็นการฝึกอ่านฝึกความเข้าใจไปในตัวด้วย
  4. เล่นเกมที่ใช้คำภาษาอังกฤษบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเกมส์ในสมาร์ทโฟน หรือหาแอพพลิเคชั่นเกมภาษาอังกฤษ เช่น Crosswords มาเล่นแก้เบื่อในยามว่างได้ยิ่งเป็นเกมส์ที่สะสมแต้มได้และเห็นพัฒนาการในการใช้ภาษายิ่งดีมันจะท้าทายให้คุณอยากพัฒนาตัวเอง
  5. หาเพื่อนคุณเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เพื่อนคนไทยด้วยกันที่ต้องการฝึกภาษาไปจนถึงเพื่อนต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยที่อาจเลือกจากคนที่สนใจอะไรคล้ายกันเพื่อที่จะได้พูดคุยในเรื่องที่สนใจร่วมกัน สามารถหาเพื่อนที่เจอกันแบบ Face to Face หรือ จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่นการ Chat คุยกัน หรือ การใช้ VDO Call คุยกันก็ได้ ที
  6. 6. ตั้งเมนูการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆด้วยภาษาอังกฤษ เช่น Smart Phone หรือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่างๆ จะช่วยให้เข้าใจคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น

โดยสรุปแล้วการเรียนรู้ภาษาอังกฤษควรเป็นการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวัน อย่ามุ่งไปที่การเรียนรู้เพื่อนำไปสอบเพราะจะทำให้คุณรู้สึกต่อต้านอยู่ในใจ และไม่จำเป็นต้องพยายามมากเกินไปควรปล่อยให้เป็นธรรมชาติ การใช้ภาษาอังกฤษเริ่มแรกอาจผิดพลาดแต่ไม่นานมันจะค่อยๆดีขึ้นขอเพียงมีความตั้งใจ และนี่จะสะท้อนออกมาให้เห็นด้วย ผลคะแนน IELTS อย่างแน่นอน