• 773-603-6234
  • 1323 Garfield Road, Peoria, Illinois, 61602
science
ทำไมความเครียดถึงส่งผลต่อสุขภาพ

ทำไมความเครียดถึงส่งผลต่อสุขภาพ

ความเครียดเป็นสิ่งหนึ่งที่คนทุกช่วงวัยจะต้องเจอ  เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก อยู่ที่ว่าแต่ละคนนั้นจะสามารถจัดการกับความเครียดได้ในระดับใดหากจัดการความเครียดได้ดี ก็จะได้รับผลกระทบจากความเครียดน้อยกว่าคนที่ไม่สามารถควบคุมความเครียดได้

เรามารู้จักกับความเครียดให้มากขึ้น และ สิ่งที่คุณควรรู้คือคามเครียดนั้นมีผลกระทบต่อตัวคุณในหลายด้านทั้งร่างกายและจิตใจ แล้วสิ่งที่น่ารู้คือทำไมความเครียดถึงส่งผลต่อสุขภาพคำตอบทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้ว

ทางการแพทย์อธิบาย ความเครียด ว่าเป็น  การหดตัวของกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกาย  ทุกครั้งที่เราคิดหรือมีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นจะต้องมีการหดตัว เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแห่งใดแห่งหนึ่งในร่างกายเกิดขึ้นควบคู่เสมอ

ทำไมความเครียดถึงส่งผลต่อสุขภาพ

เมื่อคุณเครียด ร่างกายก็จะเกิดความเตรียมพร้อมที่จะ “สู้” หรือ “หนี”   สาร​เคมี​ใน​ระบบ​ประสาท​และ​ฮอร์โมน​ต่าง ๆ ที่​เกี่ยว​ข้อง​กับ​ความ​เครียด​จะ​หลั่ง​ออก​มา​ทั่ว​ร่าง​กาย​ของ​คุณ สารเคมีนี้จะกระตุ้นการ​เตรียม​อวัยวะ​และ​ระบบ​ทุก​ส่วน​ให้​พร้อม​ตอบ​สนอง​ต่อ​เหตุ​ฉุกเฉิน  ทั้งประสาท​สัมผัส​ทุก​ส่วน ​การ​มอง​เห็น การ​ได้​ยิน ​การ​สัมผัส  รวมถึงสมอง​ของ​คุณ​ตอบ​สนอง​อย่าง​รวด​เร็ว นั่นเป็นสาเหตุให้เมื่อเครียด​คุณ​ก็​พร้อม​จะ​ลง​มือ​ทำ​สิ่ง​ที่​ไม่​ธรรมดา  และ​ต่อม​หมวก​ไต​ก็​หลั่ง​ฮอร์โมน​ที่ไป​ให้​กำลัง​แก่​กล้ามเนื้อ ​หัวใจ  ปอด และ​อวัยวะ​อื่น ๆ ให้​พร้อม​สำหรับ​สิ่ง​ที่​อาจ​ต้อง​ทำ​ภาย​ใต้​สถานการณ์​ตึงเครียด

จากข้อความข้างต้นดูเหมือนว่า ความเครียดน่าจะมีผลดี ใช่ !!!  ไม่ผิดความเครียดมีผลดีในการกระตุ้นการกระทำของคุณ  แต่ถ้า​ร่าง​กาย​ของ​คุณ​ตึงเครียด​ตลอด​เวลา  สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ  กล้ามเนื้อ​ของ​คุณ​จะเกร็ง ชีพ​จร​เต้น​เร็ว และ​ความ​ดัน​โลหิต​สูง​    คอเลสเทอรอล ไขมัน น้ำตาล ฮอร์โมน และ​สาร​เคมี​อื่น ๆ ที่ถูกกระตุ้นก็จะตก​ค้าง​อยู่​ใน​กระแส​เลือดมากเกินไป  ​ที่​สุด​จะ​ส่ง​ผล​เสีย​ต่อ​อวัยวะ​ใน​ร่าง​กาย

เมื่อมีความเครียดมากขึ้นและสะสม  คุณ​อาจ​เริ่ม​ปวด​หลัง  ปวด​ศีรษะ  กล้ามเนื้อ​คอ​หด​เกร็ง และ​กล้ามเนื้อ​ตึง  ผู้ที่มี​ความ​เครียด​เรื้อรังมักเจอกับปัญหาที่กล่าวมา  ความ​เครียด​ที่​ยืดเยื้อ​​เป็น​อุปสรรค​ต่อ​ความ​คิด​สร้าง​สรรค์​และ​การ​ผลิตผล​งาน ความเครียดยังเป็นศัตรูตัวร้ายที่จะ​ทำลาย​ความ​กระตือรือร้น​และ​ความ​สัมพันธ์​ระหว่าง​บุคคลให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นลบ   ไม่หยุดเท่านั้นคนที่มีความเครียดอยู่เป็นประจำยังจะส่งผลต่อการเกิด​อาการ​ผิด​ปกติ​ใน​ระบบ​การ​ขับ​ถ่าย ทำให้ปวดท้องอย่างที่เรียกกันว่า เครียดลงกระเพาะ  เกิดอาการท้องร่วง และ​หลอด​อาหาร​หด​เกร็ง   ผล​จาก​ความ​เครียด​เรื้อรัง​ยัง​เป็น​สาเหตุ​ของ​โรค​เส้น​เลือด​สมอง  หัวใจ​ล้มเหลว  ไต​วาย  และทำให้ผู้ที่มีอาการป่วยอยู่แล้วมีอาการที่แย่ลงไปอีก

นอกจากนั้นความเครียดยังมีผลต่อสุขภาพจิตใจ นำไปสู่ความวิตกกังวล ซึมเศร้า กลัวอย่างไร้เหตุผล อารมณ์ไม่มั่นคง   การจัดการกับความเครียดเพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย โดย ปรับนิสัยและทัศนคติต่อการดำเนินชีวิต เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ทำให้ลดความเครียด มองตัวเองในแง่ดี มองผู้อื่นในแง่ดี  การฝึกหายใจให้ถูกวิธี การฝึกสมาธิ การออกกำลังกายอยู่เสมอ